Toekomst van de wijk

De realiteit van corporaties is de laatste jaren sterk aan verandering onderhevig. De financiering staat onder druk als gevolg van de verhuurdersheffing en nieuw Rijksbeleid dwingt corporaties om zich verder te beperken tot hun kerntaak: het realiseren van woonruimte. Maar hoe zit het met de betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen en de leefbaarheid in de wijk? Kunnen de mensen die het zelf niet redden, nog rekenen op de corporatie? Wat Ben Meijering, bestuursvoorzitter van Woonkracht10 betreft wel, maar dan moeten andere partijen ook een stuk van die verantwoordelijkheid op zich nemen.

Dat vraagt om een andere aanpak. Hoe realiseer je dat? Om die vraag te beantwoorden zijn we onder de naam ‘InVerbinding’ een proces gestart waarin stakeholders met elkaar op zoek gaan naar een nieuwe vorm van samenwerken vanuit het besef dat veranderende omstandigheden dwingen tot andere keuzes, rolverdelingen en partnerships.

 

We zijn gestart in december 2014 met deze videoboodschap waarin Ben Meijering zijn stakeholders uitnodigt om samen met Woonkracht10 na te denken over de toekomst van de wijk.

Wat volgde waren 3 lunches waarin we met ruim 40 andere stakeholders hebben nagedacht over de vraag hoe we de leefbaarheid van de wijk in de toekomst kunnen blijven borgen. Niet door ons vast te bijten in de bekende problematiek van vandaag, maar door vanuit een iets hoger abstractieniveau te kijken naar de veranderingen die er op ons afkomen. In goed Nederlands: out of the box!

 

Aan de hand van trends variërend van economische tot sociaal-cultuerele ontwikkelingen, kwamen we met elkaar tot de conclusie dat er opvallend veel kansen liggen om waarde te creëren in de wijk. Kansen die alleen verzilverd kunnen worden als we de handen ineenslaan.

Op 28 mei 2015 volgde een werkconferentie. Na een inspiratiesessie met presentaties van onder andere ShareNL en Afval Loont, gingen de aanwezigen onder leiding van een scrummaster aan de slag met vier thema’s. De dag eindigde met vier concrete projectvoorstellen inclusief projecteigenaar en formering van werkgroepen. Een ongelofelijk mooie oogst en een inspirerend proces; nog niet eens vanwege de projecten die eruit voortvloeien maar vooral ook door de bewustwording bij alle betrokkenen dat de aanpak van de wijk anders moet en dat dat ook kan!

In dit proces was ik verantwoordelijk voor de inhoud, werkvormen en communicatie. De video’s heb ik geproduceerd met Robijn Voshol en Henk van Dijke.

  • Date
    2015
  • Categories
    Communicatie, Verbinden
  • Client
    Woonkracht10
See Project

Meer projecten