The next economy

De komende jaren vormt ‘The next economy’ een centraal thema voor debat en visievorming in de stad Rotterdam. In een wereld die de komende jaren in een exponentieel tempo verandert, moeten ondernemingen, kennisinstellingen, overheden en burgers nadenken over hoe zij om denken te gaan met deze veranderingen en welke rol zij spelen kunnen spelen in de transitie naar de duurzame samenleving van de 21e eeuw.

De stad Rotterdam nodigt haar partners en stakeholders uit om na te denken over de nabije toekomst, de trends die op ons afkomen en wat dit betekent voor stad en regio. Dat gebeurt onder andere tijdens de bijeenkomst van de International Advisory Board in 2015, de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam in 2016 en nu al tijdens bijeenkomsten van de Rotterdam Council.


In opdracht van Rotterdam Partners hebben we met Henk van Dijke en Robijn Voshol dit korte introductiefilmpje gemaakt als warming-up voor een bijeenkomst van de Rotterdam Council. Het stipt kort de veelheid aan trends aan die de wereld om ons heen in hoog tempo kunnen veranderen.

  • Date
    2014
  • Categories
    Communicatie, Strategie, Visie
  • Client
    Rotterdam Partners
See Project

Meer projecten