Ray Anderson lezing

Van schoon geweten naar nieuwe wereldorde.

Op 10 oktober 2014, de Dag van de Duurzaamheid, presenteerde Tex Gunning zijn visie op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen aan de leden van MVO Nederland. Vijftien jaar geleden was het de SER-notitie ‘De winst van waarden’ die een kader schiep voor het gedachtegoed van de pioniers op MVO-gebied en daarmee hun visie ontsloot voor de rest van het bedrijfsleven. En met succes; de visie van de koplopers van toen heeft inmiddels de meerderheid van het Nederlandse bedrijfsleven bereikt.

Toch is er volgens Gunning nog geen reden tot tevredenheid. “Als ik kijk naar een meetlat als de MVO-prestatieladder vraag ik me af: waar staan we als we aan al die criteria voldoen? Scheppen we met MVO het kader voor de duurzame samenleving van 21e eeuw? Of zijn we de symptomen van het achterhaalde industriële systeem uit de 20e eeuw aan het bestrijden?

 


Er is in 15 jaar veel veranderd in de wereld. Het bewustzijn is gegroeid en de dynamiek tussen bedrijfsleven, overheid en maatschappij verandert in een steeds hoger tempo. De koplopers op het gebied van MVO zien dat en gaan inmiddels een nieuwe fase in. Van het beperken van de negatieve externe effecten (doing no harm) naar het vergroten van de positieve externe effecten (doing good). Van verantwoording afleggen aan de maatschappij naar verantwoordelijkheid nemen voor de ontwikkeling van een duurzame samenleving.

De vraag is hoe we de visie van deze ‘innovators’ versneld kunnen laten landen bij de grote meerderheid van ondernemend Nederland. Moeten we naar een nieuw MVO-beleid? De criteria op een MVO prestatieladder opschroeven? En wat is de rol van het bedrijfsleven daarin? Tex Gunning heeft een heldere visie op wat duurzaam leiderschap zou moeten zijn.

Samen met Henk van Dijke hebben we Tex ondersteund bij de voorbereiding, het schrijven en de vormgeving van de lezing. De volledige tekst van de lezing is hier te downloaden. Er is ook een Engelse vertaling gemaakt.

  • Date
    10/10/2014
  • Categories
    Communicatie, Schrijven, Verbinden, Visie
  • Client
    Tex Gunning
See Project

Meer projecten