Regionaal Regisseur Wonen

In 2016 worden de prestatieafspraken in de Hoeksche Waard voor de eerste keer op regionaal niveau gemaakt en nemen ook de huurdersorganisaties deel aan het proces. Daarnaast verandert met de grote veranderingen in wet- en regelgeving ook de rolverdeling binnen het woondossier. De relatie tussen corporatie en gemeente wordt minder vrijblijvend en de tijd is rijp voor een meer integrale benadering waarin niet alleen wordt gekeken naar fysieke aspecten maar ook naar de bijdrage die zorg- en welzijnsorganisaties leveren aan de kwaliteit van het woonklimaat.

Partijen moeten op zoek naar hun positie in dit veranderende speelveld en met elkaar verkennen welke vorm van samenwerking het meest effectief bijdraagt aan het realiseren van de doelen van de regionale woonvisie. De regionaal regisseur wonen werkt in opdracht van het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard aan het vormgeven van deze samenwerking en is verantwoordelijk voor het realiseren van de prestatieafspraken tussen betrokken partijen.

  • Date
    2016
  • Categories
    Beleid, Kwartiermaken, Projectmanagement, Strategie, Verbinden
See Project

Meer projecten