Ontwikkeling centrum Oud-Beijerland

OBL centrumIn het najaar van 2011 werd ik door de gemeente Oud-Beijerland gevraagd een plan van aanpak voor het centrum op te stellen. Zoals in de meeste centra in Nederland werden de gevolgen van toenemend internetwinkelen en de economische crises langzaammaar zeker voelbaar. Dat ging niet gepaard met dramatische leegstand maar het bestuur van Oud-Beijerland wilde voorkomen dat het centrum in een negatieve spiraal terecht zou komen.
Aan de kant van de ondernemers daalde de organisatiegraad en slagkracht als gevolg van een toenemend aantal ‘free riders’. Het organiseren van evenementen en andere vormen van promotie kwam daarmee onder druk te staan.

Complicerende factor in deze opdracht was het feit dat gemeente en ondernemers op een aantal dossiers (o.a. het betaald parkeren) aanvankelijk recht tegenover elkaar stonden en dat er onvoldoende basis van vertrouwen was voor een constructieve samenwerking.

In de eerste fase van deze veelzijdige opdracht heb ik het vertrouwen tussen partijen weten te herstellen, de samenwerking naar een constructief en strategisch niveau getild, een unaniem gesteunde reclamebelasting ingevoerd, en een plan van aanpak opgesteld met een uitvoeringsprogramma voor de thema’s evenementen, marketing, straatbeeld, gastheerschap en vastgoed.

In de daarop volgende fase heb ik als kwartiermaker de stichting Centrummanagement Oud-Beijerland opgericht en ingericht en in de rol van centrummanager ad interim het uitvoeringsprogramma op de rit gezet. In die hoedanigheid heb ik onder andere een website en een magazine ontwikkeld, het evenementenprogramma doorontwikkeld en een belangrijke impuls gegeven aan de city marketing van Oud-Beijerland in bredere zin.

In tegenstelling tot veel andere centra in Nederland functioneert Oud-Beijerland centrum momenteel bovengemiddeld goed en zijn er ondanks de landelijke neergaande trend in 2013 en 2014 al 17 nieuwe winkels geopend. Daar kan uiteraard een veelheid van factoren aan ten grondslag liggen, maar de basis die met het plan van aanpak is gelegd heeft daar absoluut een belangrijke rol in gespeeld.

 

  • Date
    2013
  • Categories
    Beleid, Communicatie, Kwartiermaken, Projectmanagement, Strategie, Verbinden, Visie
See Project

Meer projecten