Ondernemersfonds POBD

Dordrecht POBDNa jaren van discussie besloot de gemeente Dordrecht in december 2014 tot het invoeren van een reclamebelasting die reclame-uitingen in het kernwinkelgebied belast. De belasting is er gekomen op verzoek van de ondernemers uit de binnenstad die vervolgens ook weer mogen beschikken over de opbrengsten ervan via een zogenaamd ondernemersfonds. Aanvankelijk was er bij een deel van de ondernemers behoorlijk wat weerstand vanwege het verplichtende karakter en vanwege onvrede over het functioneren van de bestaande centrummanagement-organisatie. Deze organisatie besloot zichzelf per 1 januari 2015 op te heffen om ruimte te maken voor een nieuwe organisatie die het ondernemersfonds moest gaan beheren.

Eind januari 2015 ben ik gestart met de opdracht deze nieuwe organisatie in te richten en op te richten. Financieel opdrachtgever was de gemeente Dordrecht, het inhoudelijk opdrachtgeverschap lag bij vier kwartiermakers die als ondernemer werkzaam zijn in de binnenstad.

Belangrijkste uitdaging was het gebrek aan onderling vertrouwen tussen voor- en tegenstanders van de reclamebelasting. Herstel van vertrouwen kost tijd, maar uiterlijk 1 juli moest er een operationele organisatie staan die nieuwe energie brengt in de samenwerking tussen ondernemers in de binnenstad van Dordrecht. Ik heb gezocht naar een proces dat ruimte laat voor emoties maar dat tevens een streep zet onder een periode van veel discussie en de blik richt op de toekomst. Een proces waarin tempo gemaakt wordt maar waar ook volop ruimte is voor meedenken en meebeslissen.

De balans tussen slagkracht en medezeggenschap hebben we in het proces gevonden door heel snel de interne communicatie op gang te brengen door middel van een website en nieuwsbrieven, en door het organiseren van vier informatieavonden waar ondernemers geïnformeerd werden en hun input en feedback gaven.

In het vormgeven van de organisatie hebben we die balans gevonden in een organisatiemodel waarin deels top-down, onder toezicht van de ledenvergadering, wordt gestuurd op het binnenstadsbrede uitvoeringsprogramma en deels bottom-up wordt bepaald wat er gebeurt op straatniveau.

Op 15 april 2015 spraken de ondernemers vrijwel unaniem hun vertrouwen uit in een nieuw bestuur dat met een uitvoeringsprogramma op hoofdlijnen de vereniging Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht terplekke oprichtte.

  • Date
    04/15/2015
  • Categories
    Communicatie, Kwartiermaken, Verbinden
  • Client
    POBD
See Project

Meer projecten