Marketing Vorstelijk Baarn

Om de ambities uit het Economisch Beleidsplan en de Toekomstvisie ‘Baarn 2030’ te kunnen realiseren, ontstond in 2013 behoefte aan een overkoepelende marketing-strategie voor de gemeente Baarn. Uit een citymarketing project dat in 2010 was vastgelopen resteerde nog een logo en het merk ‘Vorstelijk Baarn’, maar verder was er geen consistente boodschap, aanpak, samenwerking of regie.

Na eerst een marketingvisie te hebben ontwikkeld waarin doelen, doelgroepen en merkessentie uitgewerkt zijn, heb ik in december 2013 een plan van aanpak gepresenteerd aan het College van B&W van Baarn. Het uitvoeringsprogramma dat in januari 2014 van start ging, heeft als doel om Baarn, Lage Vuursche en Eembrugge op een aantrekkelijke manier in de etalage te zetten bij relevante doelgroepen.

Vanwege het faillissement van VVV Baarn in 2013 heeft het accent in het uitvoeringsprogramma aanvankelijk gelegen op toeristisch-recreatief bezoek. Met zo’n 2,5 miljoen bezoekers was het primaire doel niet om meer bezoek te genereren maar om bestaande bezoekers langer te laten verblijven, meerdere bestemmingen te laten bezoeken en/of herhalingsbezoek te stimuleren. Dit alles uiteraard vanuit economisch oogpunt.

In 2014 is met een aantal producten de basis gelegd voor verdere ontwikkeling van de marketing van Baarn. Vanuit een nieuwe huisstijl zijn producten ontwikkeld die Baarn op een kwalitatieve manier onder de aandacht brengen. Zo is er onder andere een Paspoort Vorstelijk Baarn met toeristische informatie en coupons voor aanbiedingen bij toeristische bestemmingen en horeca, wandel- en fietsroutekaarten, en een nieuwe website met het toeristische aanbod, een agenda en profielen van alle centrumwinkeliers ontwikkeld. Verder is gestart met het opbouwen van een beeldbank en voor web en narrowcasting doeleinden is een eerste video van Baarn geproduceerd: Vorstelijk Baarn in vogelvlucht.

 

 

Procesmatig heeft het project geresulteerd in een ambassadeursprogramma waarin zo’n 30 ondernemers uit de toeristisch-recreatieve sector samenwerken en bijdragen aan de organisatie van Vorstelijk Baarn, en er is een stuurgroep waarin partijen als Paleis Soestdijk, Kasteel Groeneveld, Centrum Baarn en Horeca Nederland met de gemeente hun krachten bundelen om de citymarketing van Baarn verder te ontwikkelen.

  • Date
    2014
  • Categories
    Communicatie, Kwartiermaken, Projectmanagement, Strategie, Verbinden, Visie
  • Client
    Gemeente Baarn
See Project

Meer projecten