De Dordtse horeca

Horeca kan gezien worden als een motor voor de ontwikkeling van een binnenstad, maar ook als een bron van irritatie en overlast. Na jaren van restrictief beleid waarin vooral gestuurd werd op het beperken van overlast, heeft de gemeente Dordrecht gekozen voor een stimuleringsbeleid zonder daarbij de leefbaarheid voor de bewoners van de binnenstad uit het oog te verliezen.

Dankzij een duidelijk beleidskader en uitvoeringsplan, weten partijen wat ze van elkaar kunnen verwachten en zijn ondernemers eerder bereid te investeren. In opdracht van de gemeente Dordrecht stelde ik een advies op met betrekking tot knelpunten, kansen en aanpak van de ontwikkeling van de horeca in de Dordtse binnenstad.

  • Date
    2007
  • Categories
    Beleid, Strategie, Visie
  • Client
    Gemeente Dordrecht
See Project

Meer projecten