Begane grond in de lift

Begane grond in de lift 2008

Een advies van de Economic Development Board Rotterdam over de ontwikkeling van plinten in de Rotterdamse binnenstad. Bij de ontwikkeling van hoogbouw in Rotterdam werd de beleving op straatniveau in het verleden nog wel eens vergeten. Met saaie en dode plinten tot gevolg. In de ruimtelijke ordening is het beleid en instrumentarium dat wordt ingezet, vooral gericht op het tegengaan van ongewenste ontwikkelingen. In dit advies wordt juist gekeken naar de gewenste situatie en worden suggesties gedaan om de investeringen van marktpartijen zodanig te sturen dat deze maximaal bijdragen aan het functioneren van de Rotterdamse binnenstad op lange termijn. De kunst is daarbij zoveel mogelijk te sturen door de markt te stimuleren tot het nemen van de gewenste investeringsbeslissingen zonder in te grijpen in de marktwerking.

Als procesmanager heb ik de projectgroep gevoed en begeleid en vervolgens de eindrapportage geschreven.

 

  • Date
    2008
  • Categories
    Beleid, Strategie, Visie
  • Client
    EDBR
See Project

Meer projecten