A little less conversation

A little less conversation

Een advies van de Economic Development Board Rotterdam aan het College van B&W over de economische potentie van de muziekindustrie in Rotterdam. Het gemeentebestuur van Rotterdam heeft de creatieve economie benoemd tot speerpunt van economisch beleid. De muzieksector maakt onderdeel uit van die creatieve economie, maar toch wordt muziek nog teveel als een cultuuruiting, als een podiumkunst gezien. Doel van dit advies was de economische betekenis van de muziekindustrie te onderzoeken en een eerste aanzet te geven voor economisch beleid met betrekking tot deze sector.

Als procesmanager heb ik de projectgroep gevoed en begeleid en vervolgens de eindrapportage geschreven.

  • Date
    2008
  • Categories
    Beleid, Projectmanagement, Schrijven, Strategie
  • Client
    EDBR
See Project

Meer projecten