Curriculum Vitae

Zelfstandig ondernemer
Zelfstandig ondernemer

Zie portfolio voor meer informatie over diverse projecten en activiteiten.

Dorpsmanager, projectleider 'Baarn werkt, Baarn bloeit'
Dorpsmanager, projectleider 'Baarn werkt, Baarn bloeit'

Regisseren en realiseren van het uitvoeringsprogramma behorend bij het economisch beleidsplan ‘Baarn Werkt, Baarn Bloeit’. Thema's zijn economische marketing & promotie, vestigingsbeleid waaronder herontwikkeling bedrijfslocaties, centrumontwikkeling en toerisme & recreatie. Ontwikkeling en uitvoering city-marketing programma Vorstelijk Baarn.

Projectleider Centrumontwikkeling, gemeente Oud-Beijerland
Projectleider Centrumontwikkeling, gemeente Oud-Beijerland

Kwartiermaker voor een gebiedsgerichte aanpak van het centrum, het opstellen van een plan van aanpak, het bij elkaar brengen van partijen, het inrichten van de gemeentelijke organisatie om dit op een integrale manier op te pakken. Dit heeft geresulteerd in een stichting Centrummanagement, de invoering van een reclamebelasting, het in gang zetten van een actieprogramma dat door alle partijen wordt gedragen en uitgevoerd en in een doorvertaling van de ambities voor het centrum naar andere gemeentelijke projecten en beleidsvelden.

Projectmanager, programma Binnenstad Rotterdam
Projectmanager, programma Binnenstad Rotterdam

Gebiedsontwikkeling. Ontwikkelen strategie, kwartiermaken en opstellen uitvoeringsprogramma t.b.v. ontwikkeling binnenstad. In samenwerking met markt het ruimtelijk-economisch (her)ontwikkelen van knooppunten in de Rotterdamse binnenstad met als doel diverse milieus en loopstromen beter met elkaar te verbinden.

Procesmanager Economic Development Board Rotterdam
Procesmanager Economic Development Board Rotterdam

De EDBR adviseert het College van B&W over de economische ontwikkeling van de stad Rotterdam. Leden van de board zijn captains of industry en leiders uit het maatschappelijke middenveld. Verantwoordelijk voor visie- en beleidsontwikkeling en het bij elkaar brengen van partijen met als doel de realisatie van de ambities van Rotterdam te versnellen. Een breed werkterrein met zwaartepunt in creative industries en ontwikkeling binnenstad. Secretaris van de taskforce Creative Industries met daarin kopstukken uit de Rotterdamse creatieve en culturele sector.

Strategisch beleidsadviseur, Stadsontwikkeling gemeente Dordrecht
Strategisch beleidsadviseur, Stadsontwikkeling gemeente Dordrecht

Uiteenlopende werkzaamheden op het snijvlak van visie en realisatie. Strategisch adviseur inzake detailhandelsbeleid, horecabeleid, revitalisering bedrijventerreinen, regionale economische visie. Kwartiermaker programma Economie, uitvoeringsstrategie horeca binnenstad en revitalisering Voorstraat Noord. Programmamanager ICT en de Stad, realisatie glasvezelinfrastructuur in de Stichting Breedband Drechtsteden.

Ondernemer in muziek
Ondernemer in muziek

Opnamestudio, productie van radiocommercials voor reclamebureaus, songwriter o.a. in opdracht van EMI Music Publishing, diverse CD-projecten als uitvoerend musicus.