Delen is niet economisch! 

Het begrip ‘samen delen’ suggereert een bepaalde saamhorigheid. Je zou daarom verwachten dat de opkomst…